Lượt truy cập: 12648910
Người online: 197

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Triệu Mùi Nái  (Triệu Thị Nái) 12/4/1964 Nữ Hà Giang
2 Thân Đức Nam 5/1/1958 Nam TP Đà Nẵng
3 Nguyễn Thanh Nam 2/3/1958 Nam Cà Mau
4 Lê Nam 19/5/1956 Nam Thanh Hoá
5 Hồ Văn Năm 1/7/1961 Nam Đồng Nai
6 Phạm Thị Hồng Nga 29/1/1961 Nữ TP Hà Nội
7 Châu Thị Thu Nga 29/4/1965 Nữ TP Hà Nội Bị bãi nhiệm theo Nghị quyết số 92/2015/NQ-QH13 ngày 18/6/2015 (tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội Khóa XIII)
8 Lê Thị Nga 20/12/1964 Nữ Thái Nguyên
9 Hoàng Thị Tố Nga 3/11/1967 Nữ Nam Định
10 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/4/1954 Nữ Bến Tre Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bầu bổ sung vào Bộ Chính trị; Tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10