Người online: 4991

Họ và tên: Lê Thị Nga

Tên thường gọi: Lê Thị Nga

Ngày sinh: 20/12/1964

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; thành viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/11/1990

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không