Lượt truy cập: 19223635
Người online: 112

Họ và tên: Nguyễn Thanh Long

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Long

Ngày sinh: 3/9/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bạch Long, huyện Giao Thủy , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành y khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế

Nơi làm việc: Bộ Y tế

Ngày vào đảng: 31/7/1999

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV từ ngày 07/6/2022 theo Nghị quyết số 48/2022/QH15