Lượt truy cập: 23906161
Người online: 205

Họ và tên: Trần Thị Nhị Hà

Tên thường gọi: Trần Thị Nhị Hà

Ngày sinh: 25/11/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, luật, ngôn ngữ Anh; Tiến sĩ chuyên ngành y học

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Y tế thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 1/11/2002

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không