Lượt truy cập: 15618285
Người online: 686

Họ và tên: Nguyễn Tiến Nam

Tên thường gọi: Nguyễn Tiến Nam

Ngày sinh: 26/10/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cảnh sát kinh tế; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Nơi làm việc: Công an tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng: 30/8/1991

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không