Người online: 815

Họ và tên: Nguyễn Tiến Nam

Tên thường gọi: Nguyễn Tiến Nam

Ngày sinh: 26/10/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cảnh sát kinh tế; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thiếu tướng, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an,

Ngày vào đảng: 30/8/1991

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không