Lượt truy cập: 15401940
Người online: 286

Họ và tên: Nguyễn Văn Thuận

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thuận

Ngày sinh: 15/1/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nga Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận

Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận

Ngày vào đảng: 10/6/1984

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không