Người online: 206

Họ và tên: Lê Thị Song An

Tên thường gọi: Lê Thị Song An

Ngày sinh: 11/10/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm sinh vật, tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành sinh thái học

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Long An

Ngày vào đảng: 2/9/2002

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không