Người online: 2056

Họ và tên: Nguyễn Kim Tuyến

Tên thường gọi: Nguyễn Kim Tuyến

Ngày sinh: 10/12/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

Ngày vào đảng: 3/2/2007

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không