Người online: 460

Họ và tên: Chamaléa Thị Thủy

Tên thường gọi: Chamaléa Thị Thủy

Ngày sinh: 20/4/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Ra-glai

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc , Ninh Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm khoa học lịch sử; Thạc sĩ chuyên ngành triết học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận

Nơi làm việc: Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ngày vào đảng: 18/7/2008

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không