Người online: 251

Họ và tên: Võ Thị Minh Sinh

Tên thường gọi: Võ Thị Minh Sinh

Ngày sinh: 15/12/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thổ

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hạch toán - kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 22/12/1994

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không