Người online: 4470

Họ và tên: Vương Quốc Thắng

Tên thường gọi: Vương Quốc Thắng

Ngày sinh: 14/5/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, điện khí hóa và tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 6/2/2013

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không