Người online: 195

Họ và tên: Lê Quang Huy

Tên thường gọi: Lê Quang Huy

Ngày sinh: 19/9/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tiến sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bí thư Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Mỹ

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 10/9/1999

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không