Người online: 204

Họ và tên: Lê Minh Nam

Tên thường gọi: Lê Minh Nam

Ngày sinh: 28/2/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính kế toán; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Việt Nam -Bungary

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính Ngan sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 2/10/2001

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không