Người online: 145

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 9    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Thanh Vân 23/12/1964 Nam Cà Mau
2 Trần Thị Vân 22/2/1975 Nữ Bắc Ninh
3 Trần Đình Văn 17/6/1966 Nam Lâm Đồng
4 Vũ Hồng Văn 3/2/1976 Nam Đồng Nai
5 Đào Hồng Vận 22/4/1973 Nam Hưng Yên
6 Tô Ái Vang 29/5/1975 Nữ Sóc Trăng
7 Nàng Xô Vi 11/2/1996 Nữ Kon Tum
8 Nguyễn Đình Việt 9/7/1977 Nam Cao Bằng
9 Nguyễn Đắc Vinh 25/11/1972 Nam Tuyên Quang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10