Người online: 201
   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phạm Thị Kiều 20/10/1981 Nữ Đắk Nông
2 Y Vinh Tơr 16/8/1976 Nam Đắk Lắk
3 Lê Thị Thanh Xuân 15/12/1977 Nữ Đắk Lắk

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10