Người online: 1737

Họ và tên: Lê Quân

Tên thường gọi: Lê Quân

Ngày sinh: 13/8/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp; Thạc sĩ quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học quản lý

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày vào đảng: 19/10/2004

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không