Người online: 3089

Họ và tên: Vũ Xuân Hùng

Tên thường gọi: Vũ Xuân Hùng

Ngày sinh: 6/5/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Khoa học quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 14/1/1986

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không