Người online: 4355

Họ và tên: Trương Thị Mai

Tên thường gọi: Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23/1/1958

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sử, luật; Thạc sĩ chuyên ngành hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ : Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ngày vào đảng: 11/10/1985

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 16/5/2024, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 1053/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với bà Trương Thị Mai