Người online: 909

Họ và tên: Nguyễn Thành Nam

Tên thường gọi: Nguyễn Thành Nam

Ngày sinh: 13/8/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, Luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ

Ngày vào đảng: 9/11/1987

Đoàn ĐBQH: Phú Thọ

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không