Người online: 2326

Họ và tên: Nguyễn Minh Quang

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Quang

Ngày sinh: 29/6/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự (Chỉ huy tham mưu lục quân)

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Quân khu 3

Ngày vào đảng: 6/4/1993

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không