Người online: 499

Họ và tên: Bố Thị Xuân Linh

Tên thường gọi: Bố Thị Xuân Linh

Ngày sinh: 1/3/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Chăm

Tôn giáo: Bà la môn

Quê quán: Xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình , Bình Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành công tác tư tưởng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận

Ngày vào đảng: 27/7/1999

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không