Lượt truy cập: 19338702
Người online: 355

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Quang

Tên thường gọi: Nguyễn Sỹ Quang

Ngày sinh: 1/2/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh điều tra; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tá, Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra; Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 30/12/1993

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không