Người online: 3196

Họ và tên: Hoàng Thanh Tùng

Tên thường gọi: Hoàng Thanh Tùng

Ngày sinh: 25/12/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 19/5/2000

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không