Lượt truy cập: 16919187
Người online: 343
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lý Văn Huấn 13/10/1971 Nam Thái Nguyên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10