Người online: 1943

Họ và tên: Châu Quỳnh Dao

Tên thường gọi: Châu Quỳnh Dao

Ngày sinh: 18/5/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Khơme

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường An Bình, thành phố Rạch Giá , Kiên Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm Ngữ văn; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Hiệu trưởng Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú trung học phổ thông Kiên Giang, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Phổ thông trung học dân tộc nội trú, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

Ngày vào đảng: 28/7/2005

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không