Người online: 3051

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Ngày sinh: 22/7/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành xã hội học

Nghề nghiệp, chức vụ : Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định

Ngày vào đảng: 1/2/2008

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không