Người online: 1759

Họ và tên: Phạm Thúy Chinh

Tên thường gọi: Phạm Thúy Chinh

Ngày sinh: 15/1/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Sa Pa, thị xã Sa Pa , Lào Cai

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-các nước Asean

Nơi làm việc: Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 8/3/1997

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không