Người online: 6850

Họ và tên: Nguyễn Hữu Toàn

Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Toàn

Ngày sinh: 30/10/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường La Khê, quận Hà Đông , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành chính sách công cộng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Tài chính, Ngân sách, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 13/7/1994

Đoàn ĐBQH: Lai Châu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không