Người online: 160

Họ và tên: Trần Công Phàn

Tên thường gọi: Trần Công Phàn

Ngày sinh: 13/7/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tâm lý học; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nơi làm việc: Hội Luật gia Việt Nam

Ngày vào đảng: 14/6/1989

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không