Người online: 890

Họ và tên: Dương Thanh Bình

Tên thường gọi: Dương Thanh Bình

Ngày sinh: 8/8/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế - chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ

Nơi làm việc: Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/1/1981

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không