Người online: 1655

Họ và tên: Hà Thị Nga

Tên thường gọi: Hà Thị Nga

Ngày sinh: 20/2/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Piềng Vế, huyện Mai Châu , Hoà Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn, chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày vào đảng: 16/3/1995

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không