Người online: 683

Họ và tên: Trần Quốc Nam

Tên thường gọi: Trần Quốc Nam

Ngày sinh: 27/12/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành nông lâm; Tiến sĩ chuyên ngành lâm sinh

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Ngày vào đảng: 2/7/1998

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh