Người online: 143

Họ và tên: Trần Hồng Minh

Tên thường gọi: Trần Hồng Minh

Ngày sinh: 4/11/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình; Tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Cao Bằng

Ngày vào đảng: 8/12/1985

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không