Người online: 1657

Họ và tên: Nguyễn Trọng Nghĩa

Tên thường gọi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Ngày sinh: 6/3/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày vào đảng: 29/8/1982

Đoàn ĐBQH: Tây Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không