Người online: 503

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thanh

Ngày sinh: 10/2/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành thanh vận, luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam

Nơi làm việc: Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 5/9/1988

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không