Người online: 494

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 32    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hồ Thị Kim Ngân 2/3/1978 Nữ Bắc Kạn
2 Ngô Hoàng Ngân 25/5/1966 Nam Quảng Ninh
3 Trần Hoàng Ngân 26/10/1964 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Nguyễn Thị Thúy Ngần 20/1/1972 Nữ Bắc Giang
5 Nguyễn Trọng Nghĩa 6/3/1962 Nam Tây Ninh
6 Phạm Trọng Nghĩa 14/11/1978 Nam Lạng Sơn
7 Đỗ Chí Nghĩa 5/1/1975 Nam Phú Yên
8 Trương Trọng Nghĩa 28/2/1953 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Đào Chí Nghĩa 12/6/1982 Nam TP Cần Thơ
10 Bùi Văn Nghiêm 18/11/1966 Nam Vĩnh Long

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10