Lượt truy cập: 15422662
Người online: 433
   Kết quả tìm được: 121    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Hồng An 11/12/1971 Nữ Quảng Ngãi
2 Trịnh Xuân An 16/5/1982 Nam Đồng Nai
3 Nguyễn Tuấn Anh 23/8/1964 Nam Bình Phước
4 Lê Hoàng Anh 30/7/1973 Nam Gia Lai
5 Nguyễn Thị Kim Anh 11/3/1973 Nữ Bắc Ninh
6 Vũ Tuấn Anh 8/11/1969 Nam Phú Thọ
7 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
8 Trần Việt Anh 22/10/1975 Nam TP Hà Nội
9 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Long An
10 Bế Trung Anh 25/10/1966 Nam Trà Vinh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10