Người online: 6219

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Rơ Châm H′Phik 15/2/1979 Nữ Gia Lai
2 Nguyễn Việt Hà 3/12/1985 Nữ Tuyên Quang
3 Nguyễn Thị Thu Hà 27/5/1970 Nữ Ninh Bình
4 Trần Thị Nhị Hà 25/11/1973 Nữ TP Hà Nội
5 Nguyễn Thị Thu Hà 4/2/1978 Nữ Quảng Ninh
6 Đỗ Thị Việt Hà 29/7/1978 Nữ Bắc Giang
7 Đỗ Đức Hồng Hà 30/8/1969 Nam TP Hà Nội
8 Vũ Hải Hà 1/3/1969 Nam Đồng Nai
9 Lê Thị Hà  (Lê Thu Hà) 26/11/1968 Nữ Lào Cai
10 Lò Thị Việt Hà 15/11/1977 Nữ Tuyên Quang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10