Người online: 898

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Hồng An 11/12/1971 Nữ Quảng Ngãi
2 Trịnh Xuân An 16/5/1982 Nam Đồng Nai
3 Nguyễn Văn An 30/11/1968 Nam Thái Bình
4 Đoàn Thị Lê An 26/2/1979 Nữ Cao Bằng
5 Lê Thị Song An 11/10/1977 Nữ Long An
6 Dương Văn An 15/2/1971 Nam Vĩnh Phúc
7 Phạm Đức Ấn 1/2/1970 Nam TP Hà Nội
8 Nguyễn Trúc Anh 28/11/1974 Nam TP Hà Nội
9 Nguyễn Thị Lan Anh 18/5/1981 Nữ Lào Cai
10 Trịnh Thị Tú Anh 17/8/1980 Nữ Lâm Đồng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10