Người online: 2322

Họ và tên: Phan Thị Nguyệt Thu

Tên thường gọi: Phan Thị Nguyệt Thu

Ngày sinh: 29/9/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, Thạc sĩ chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Ngày vào đảng: 3/7/1999

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không