Lượt truy cập: 26213552
Người online: 113

Họ và tên: Lê Minh Chuẩn

Tên thường gọi: Lê Minh Chuẩn

Ngày sinh: 2/4/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành khai thác mỏ hầm lò, luật

Ngày vào đảng: 6/9/1993

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 77/2023/QH15 ngày 5/01/2023 của Quốc hội.