Lượt truy cập: 26351206
Người online: 175
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Võ Thị Minh Sinh 15/12/1970 Nữ Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10