Người online: 1670

Họ và tên: Châu Ngọc Tuấn

Tên thường gọi: Châu Ngọc Tuấn

Ngày sinh: 28/12/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày vào đảng: 7/4/1994

Đoàn ĐBQH: Gia Lai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không