Người online: 1649

Họ và tên: Triệu Thế Hùng

Tên thường gọi: Triệu Thế Hùng

Ngày sinh: 14/8/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm văn hóa nghệ thuật, Tiến sĩ chuyên ngành văn hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hải Dương

Ngày vào đảng: 24/12/2006

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không