Người online: 1387

Họ và tên: Hồ Thị Minh

Tên thường gọi: Hồ Thị Minh

Ngày sinh: 23/9/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Bru Vân Kiều

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ba Nang, huyện Đakrông , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành giáo dục học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Nơi làm việc: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Ngày vào đảng: 6/6/2006

Đoàn ĐBQH: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không