Lượt truy cập: 15416352
Người online: 201

Họ và tên: Nguyễn Văn Quân

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Quân

Ngày sinh: 8/3/1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Nơi làm việc: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Ngày vào đảng: 18/5/2006

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không