Lượt truy cập: 23802371
Người online: 139

Họ và tên: Nguyễn Văn Quân

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Quân

Ngày sinh: 8/3/1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Nơi làm việc: Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Ngày vào đảng: 18/5/2006

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không