Lượt truy cập: 16883154
Người online: 182

Họ và tên: Nguyễn Văn Quân

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Quân

Ngày sinh: 8/3/1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban Trung ương MTTQVN

Ngày vào đảng: 18/5/2006

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không