Người online: 868

Họ và tên: Phan Văn Xựng

Tên thường gọi: Phan Văn Xựng

Ngày sinh: 7/3/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Thiếu tướng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh; Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 21/7/1988

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không