Lượt truy cập: 15422492
Người online: 461

Họ và tên: Nguyễn Công Hoàng

Tên thường gọi: Nguyễn Công Hoàng

Ngày sinh: 26/11/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành bác sĩ đa khoa; Tiến sĩ chuyên ngành vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, Bác sĩ, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Thái Nguyên; Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Nguyên

Nơi làm việc: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Ngày vào đảng: 23/10/1998

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không