Người online: 1767

Họ và tên: Hồ Thị Kim Ngân

Tên thường gọi: Hồ Thị Kim Ngân

Ngày sinh: 2/3/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật chuyên ngành tư pháp và hành chính nhà nước; Thạc sĩ chuyên ngành Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 29/1/2008

Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không