Người online: 197

     Kết quả tìm được: 9    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Bùi Văn Cường

  Tên thường gọi: Bùi Văn Cường

  Ngày sinh: 18/6/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển tàu biển; Cử nhân Anh văn; Cử nhân chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành an toàn hàng hải; Tiến sĩ Kỹ thuật Khoa học Hàng hải

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

 • Họ và tên: Đinh Thị Ngọc Dung

  Tên thường gọi: Đinh Thị Ngọc Dung

  Ngày sinh: 26/11/1985

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm công nghệ may và thời trang

  Nghề nghiệp, chức vụ: Nhân viên Phòng Dạy nghề - Lao động trị liệu, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương

 • Họ và tên: Lê Văn Hiệu

  Tên thường gọi: Lê Văn Hiệu

  Ngày sinh: 2/8/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Bùi Sỹ Hoàn

  Tên thường gọi: Bùi Sỹ Hoàn

  Ngày sinh: 8/8/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Quang Trung, thành phố Hải Dương , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế, tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

 • Họ và tên: Triệu Thế Hùng

  Tên thường gọi: Triệu Thế Hùng

  Ngày sinh: 14/8/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm văn hóa nghệ thuật, Tiến sĩ chuyên ngành văn hóa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Hải Hưng

  Tên thường gọi: Nguyễn Hải Hưng

  Ngày sinh: 22/3/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Nga

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Việt Nga

  Ngày sinh: 29/9/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Tiến sĩ chuyên ngành lý luận văn học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn

  Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Sơn

  Ngày sinh: 25/5/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đại Đức, huyện Kim Thành , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý xây dựng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Thoa

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Mai Thoa

  Ngày sinh: 5/7/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15